Zakup > Jednolity plik kontrolny - faktury zakupu

Drukuj

Jednolity plik kontrolny - faktury zakupu

Aby przygotować jednolity plik kontrolny dla faktur zakupu:

1.Kliknij przycisk Zakup (Ctrl+3).

2.W oknie kartoteki Zakup kliknij przycisk Zestawienia i wybierz polecenie Wykonaj raport.

3.W oknie Wybór wydruku wybierz raport JPK_FA - Faktury zakupu i kliknij przycisk OK.

4.W oknie Jednolity plik kontrolny wprowadź ustawienia wykonania raportu:

Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.

Raport wg daty – określa czy dokumenty w raporcie uwzględniane będą według daty wystawienia, daty zakupy czy według daty wpływu.

Data od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport. Dokumenty uwzględnione zostaną według daty zakupu.

Urząd skarbowy – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.

Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby utworzyć jednolity plik kontrolny we wskazanej lokalizacji.

 

Ustawienie Korekta nie jest wykorzystywane w raportach tworzonych w programie Symfonia 2.0 Handel.