Strona startowa

Drukuj

Polecenie Wykonaj raport

Jest to polecenie uruchamiające wybrany przez użytkownika raport. W oknie Wybór wydruku można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Lista ta może się zmieniać – można dołączać tu własne raporty dla własnych celów.

 

Aby uruchomić wybrany raport, należy:

1.W otwartym oknie wybranej kartoteki kliknąć przycisk Zestawienia i wybrać z listy polecenie Wykonaj raport.

2.Po kliknięciu przycisku 0PRZ_DN5 obok pola Nazwa raportu program wyświetli listę dostępnych raportów. Należy wybrać z listy odpowiedni raport i kliknąć przycisk OK. Dalsze postępowanie zależy od wybranego raportu.

 

Zobacz także:

Deklaracja Intrastat