Wnioski > Dodawanie nowego wniosku z możliwością rozliczenia podróży służbowej (Delegacja) > Uzupełnianie przejazdów na delegacji krajowej

Drukuj

Uzupełnianie przejazdów na delegacji krajowej (rozliczenia podróży służbowej)

Po powrocie z delegacji lub w jej trakcie możesz uzupełnić wniosek o przejazdy pomiędzy punktami docelowymi w obrębie całego wydarzenia. Możesz zarejestrować kilka przejazdów, a system wyliczy należną dietę do wypłaty.

 

Kliknij przycisk Dodaj przejazd i wprowadź nazwę przejazdu i uzupełnij pozostałe dane:

 

Czas pracy na delegacji

Wprowadź faktyczną datę i godzinę wyjazdu (czas opuszczenia miejscowości określonej jako miejscowość początkowa - miejsce wykonywania pracy zawarte w umowie).

 

Wprowadź faktyczną datę i godzinę powrotu (czas przyjazdu do miejscowości wskazanej przez pracodawcę jako miejscowość zakończenia podróży - miejsce wykonywania pracy zawarte w umowie).

 

Uzupełnij Cel (może to być np. firma/organizator/targi/market itp.).

 

Uzupełnij Powód (może to być np. zatowarowanie, szkolenie, rozmowy handl. itd.).

 

Uzupełni dane o bezpłatnych posiłkach, które zmniejszają wysokość diety do wypłaty:

Liczba śniadań (każdy posiłek umniejsza dietę o 1/4 pełnej stawki dziennej diety).

Liczba obiadów (każdy posiłek umniejsza dietę o 1/2 pełnej stawki dziennej diety).

Liczba kolacji (każdy posiłek umniejsza dietę o 1/4 pełnej stawki dziennej diety).

 

Opcjonalnie możesz załączyć plik z dowodem płatności za uzupełnione diety.

 

unnamedIOZLX7TZ

 

Opcjonalnie kliknij Dodaj RCP i uzupełnij:

godzinę wejścia i godzinę wyjścia z pracy na delegacji. Czas pracy uwzględniony jest przy rozliczaniu czasu pracy.

Jeżeli wprowadziłeś delegację trwającą więcej niż jeden dzień, możesz uzupełnić czas obecności w pracy na delegacji na kolejne dni, ponownie klikając przycisk Dodaj RCP.

 

unnamedABLB2P86

 

Zwrot kosztów przejazdu

Wprowadź rodzaj środka transportu (może to być konkretne auto lub ogólnie "Samochód")

Wprowadź cenę biletu za przejazd jeżeli podróżowałeś za pośrednictwem innych środków transportu, podlegających zwrotowi.

 

W przypadku płatności kartą służbową zaznacz opcję – zapłacono kartą służbową.

 

Uzupełnij liczbę faktycznie przejechanych kilometrów pojazdem podlegającym zwrotowi wg ustalonej kilometrówki.

 

unnamed2FHI2M7R

 

Dojazd środkami komunikacji masowej

Wprowadź ilość osób, za które przysługuje ryczałt za dojazdy:

jeżeli wprowadzisz większą wartość niż 1, system policzy tylko 6 zł, jak w przypadku jednej osoby.

jeżeli wpiszesz kwotę udokumentowanych kosztów dojazdu, wartość ryczałtu będzie 0 zł.

 

Wprowadź kwotę udokumentowanych kosztów dojazdów (pamiętaj aby skany dokumentów załączyć jako załączniki do wniosku, w przeciwnym razie, księgowość może zakwestionować te koszty).

 

unnamedG048H93Z

 

Koszt noclegów

Wprowadź ilość noclegów, za które przysługuje ryczałt. Wartość liczna jest jako iloczyn liczby noclegów i 150% dziennej diety. Jeżeli wpiszesz kwotę noclegów potwierdzonych rachunkiem, wartość ryczałtu będzie 0 zł.

 

Wprowadź kwotę udokumentowanych kosztów noclegów (pamiętaj aby skany dokumentów załączyć jako załączniki do wniosku, w przeciwnym razie, księgowość może zakwestionować te koszty).

 

unnamedGU9H4MBD

 

Sprawozdanie z delegacji oraz zwrot innych udokumentowanych oraz uzasadnionych wydatków

Kliknij przycisk Dodaj wydatek. Wprowadź rodzaj wydatku (np. "Przejazd autostradą") oraz kwotę (pamiętaj aby skany dokumentów załączyć jako załączniki do wniosku, w przeciwnym razie, księgowość może zakwestionować te koszty).

 

W celu dodania kolejnego uzasadnionego wydatku, ponownie kliknij przycisk Dodaj wydatek.

 

unnamedIYYTESPW

 

Przejrzyj podsumowanie rozliczenia i kliknij przycisk Utwórz.

 

unnamedHFOH22ED

 

Jeżeli uzupełniłeś wszystkie przejazdy, kliknij przycisk Przekaż do akceptacji.

 

Do czasu zaakceptowania rozliczenia delegacji, możesz jeszcze poprawić rozliczenie klikając przycisk Edytuj rozliczenie.

 

unnamedA0D81Z4R