Wnioski > Dodawanie nowego wniosku z możliwością rozliczenia podróży służbowej (Delegacja)

Drukuj

Dodawanie nowego wniosku z możliwością rozliczenia podróży służbowej (Delegacja)

Wniosek o delegację musi zostać dodany do aplikacji.

 

Nowy wniosek można złożyć:

z listy wniosków, klikając na przycisk Dodaj nowy wniosek.

ze strony startowej (Pulpit), klikając na ikonę wniosku (niebieska ikona Nowy wniosek), z dostępnych przycisków szybkich akcji.

z modułu Kalendarz.

 

unnamedIV3B004T

 

W popupie wniosku:

Uzupełnij datę rozpoczęcia i datę zakończenia planowanego pobytu w delegacji.

Wpisz miejsce delegacji, środek komunikacji, cel oraz powód.

 

img_epr_120

 

Następnie możesz wprowadzić kwotę zaliczki pobraną z kasy przed wyjazdem na delegacje. W tym przypadku możliwe są dwa scenariusze w zależności od konfiguracji wniosku delegacja:

Jeżeli został podpięty wniosek o zaliczkę, to po utworzeniu wniosku o delegację automatycznie utworzy się osobny wniosek ‘zaliczka’, który wymaga akceptacji według określonej roli.

Jeżeli nie został podpięty wniosek o zaliczkę to zaliczka będzie akceptowana razem z wnioskiem o delegację.

 

Podczas wprowadzania zaliczki (dla delegacji zagranicznych) możesz określić jakiego kursu używasz:

Domyślnie ustawiony jest kurs według NBP na dzień przed pobraniem zaliczki.

Drugą opcją jest ustalenie własnego kursu (np. Kurs z kantoru), który należy wpisać w odpowiednim polu.

 

img_epr_121

 

Jeżeli masz już zaplanowaną trasę przejazdu, możesz uzupełnić wstępnie dane, a przed wysłaniem rozliczenia do akceptacji, możesz uzupełnić dane.

 

Po wprowadzeniu danych wniosku kliknij przycisk Utwórz.

 

Poczekaj aż wniosek zostanie zaakceptowany zgodnie z ustawieniem schematu akceptacji.

 

unnamedU9SLS1G1