Konfiguracja > Ustawienia - Kalendarz > Godziny nocne

Drukuj

Godziny nocne

img_epr_043

 

W sekcji ustawień Godzin nocnych ustalana jest godziny zliczania pory nocnej dla zapisów RCP w systemie.

 

Eksport godzin nocnych może zostać ustawiony na tryb:

Miesięczny – tworzony jest jeden wiersz dla danego miesiąca do eksportu z datami obowiązywania od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i sumą godzin nocnych w tym okresie.

img_epr_044

 

Dzienny – dla każdego dnia tworzony jest osobny wiersz do eksportu z sumą godzin nocnych w danym dniu w Ewidencji Czasu Pracy.

img_epr_045

 

Definicja elementu pozwala na wskazanie elementu pochodzącego z Kadry i Płace, do którego będą eksportowane wartości z modułu. Przykład definicji poniżej.

 

img_epr_046

 

img_epr_047

 

Należy pamiętać o zdefiniowaniu zadania Eksportu godzin nocnych zgodnie z pożądanym interwałem w Menedżer zadań.

 

img_epr_048