Migrator > Instrukcja migracji > Środki Trwałe - weryfikacja danych

Drukuj

Środki Trwałe - weryfikacja danych po migracji

Porównywanie wyników zestawień

Znaczniki ‘zamortyzowany’ (bilansowo i podatkowo)

Brakujące osoby odpowiedzialne w operacjach

Numery dokumentów indywidualnie dodanych przez użytkownika

Parametry rozpoczęcia obliczeń

Ustawienia firmy

Inne uwagi

Porównywanie wyników zestawień

Porównując analogiczne zestawienia w obu programach należy mieć świadomość, że ich wyniki mogą się od siebie różnić. Ze względu na różne silniki baz danych i pewne różnice w organizacji danych w obydwu liniach, może się zdarzyć, że różne zestawienia mogą prezentować nieco inne wyniki.

Nie oznacza to, że wymienionych wyżej zestawień nie można użyć do weryfikacji danych. Wystarczy użyć różnych podsumowań i zestawień pochodnych uwzględniających powyższe różnice.

 

Znaczniki ‘zamortyzowany’ (bilansowo i podatkowo)

W Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe znaczniki te były zapisywane w bazie, gdy podczas zmiany parametrów środka jego wartość netto była zerowa. Natomiast w Symfonia Środki Trwałe znaczniki te wyliczane są na potrzeby prezentacji i są nadawane tylko środkom, które podlegały amortyzacji. Z tego powodu ustawienie tych znaczników może się różnić pomiędzy danymi przed i po migracji.

 

Brakujące osoby odpowiedzialne w operacjach

Ze względu na spójność danych, w Symfonii nie mogą istnieć operacje zmiany osoby odpowiedzialnej mające przypisaną osobę (byłą lub aktualną), która nie istnieje w kartotece osób. Podczas migracji, po wykryciu takiej sytuacji w danych źródłowych dodawane są do kartoteki osób pozycję z nazwą osoba_x, gdzie x jest identyfikatorem brakującej osoby w operacjach. Po stwierdzeniu takich pozycji w kartotece po migracji, konieczne jest uzupełnienie danych nieznanych osób.

 

Numery dokumentów indywidualnie dodanych przez użytkownika

Dokumenty indywidualnie dodane, nie są przenoszone przez migrację. W ustawieniach Symfonia Środki Trwałe, w panelu Numery dokumentów nie pojawią się wiersze im odpowiadające. Po migracji należy dołączyć do raportów odpowiedniki dokumentów z Sage Symfonii 2.0 i ustalić dla nich szablon numeracji i numer ostatniego dokumentu.

 

Parametry rozpoczęcia obliczeń

W Symfonia Środki Trwałe, dla środków nie zatwierdzonych parametry rozpoczęcia obliczeń mogą być niepoprawne. Natomiast w Symfonii muszą być poprawne już w momencie zapisywania środka do bazy. Wynika stąd, że jeśli w bazie przed migracją znajdują się nie zatwierdzone środki z niepoprawnymi parametrami rozpoczęcia obliczeń, to te parametry nie zostaną przeniesione do bazy po migracji.

 

Ustawienia firmy

Migracja przenosi dane firmy wraz z użytkownikami, uprawnieniami i parametrami pracy:

Parametry pracy są migrowane, ale warto zweryfikować ustawienia wszystkich parametrów. W programie Symfonia Środki Trwałe mogą występować inne parametry, których wartości należy ustawić.

Migrowane są prawa użytkowników, są one dopasowywane do innej struktury uprawnień w systemie Symfonia. Warto sprawdzić i ewentualnie skorygować uprawnienia nadane użytkownikom, gdyż w Symfonii jest inny, bardziej szczegółowy podział uprawnień.

Nie są przenoszone uprawnienia administratora dla użytkownika.

Nie jest przenoszone ustawienie firmy Osoba fizyczna.

 

Inne uwagi

Aktualna wersja migracji nie przenosi:

Raportów, w szczególności tych zdefiniowanych przez użytkownika, indywidulanych, dotyczy także dokumentów.

Logo firmy ustawionego do wyświetlania na raportach i dokumentach. Po migracji należy przypisać logo w przy użyciu opcji Edycja logo firmy z menu Funkcje.