Strona startowa

Drukuj

Dodawanie firmy klienta

Celem kreator tworzenia klienta biura rachunkowego jest zapewnienie osobie dodającej klienta możliwości nie tylko utworzenia nowego konta, ale także jego minimalnej konfiguracji pozwalającej na prawidłowe działanie konta bez konieczności logowania się do niego.

 

Kreator pozwala na wykonanie podstawowej konfiguracji, jeśli jednak wymagana jest zaawansowana konfiguracja taka jak np. import słowników dodatkowych analityk, to należy wykonać to już bezpośrednio z ustawień eksportera po zalogowaniu się do konta klienta.

 

Uruchomienie kreatora zakładania firmy klienta

1.Wejdź na stronę https://biuro.symfonia.pl/

2.Zaloguj się na swoje konto (użyj danych do logowania do Symfonia Biuro Rachunkowe Online)

3.Zaloguj się do swojego biura rachunkowego

4.Kliknij znajdującą się na pulpicie biura ikonę img_bro_79 lub wybierz z menu aplikacji w lewym górnym rogu Panel biura.

5.Wybierz zakładkę Klienci.

 

img_bro_82

 

6.Kliknij przycisk Dodaj na głównym pasku narzędziowym okna. Otworzy się okno Kreatora nowego klienta.

 

Kreator nowego klienta

hmtoggle_plus1        Krok 1 - Wprowadzenie


hmtoggle_plus1        Krok 2 - Rejestracja


hmtoggle_plus1        Krok 3 - Dane klienta


hmtoggle_plus1        Krok 4 - Obieg faktury


hmtoggle_plus1        Krok 5 - Konto klienta


hmtoggle_plus1        Krok 6 - Instalacja


hmtoggle_plus1        Krok 7 - Import modelu


hmtoggle_plus1        Krok 8 - Plan kont


hmtoggle_plus1        Krok 9 - Księgowe


hmtoggle_plus1        Krok 10 - Koniec

 

Utworzona firma klienta będzie widoczna przy kolejnym logowaniu do biura.

 

Zobacz również:
Import konfiguracji