Dokumenty > Robocze > Zaawansowane uprawnienia

Drukuj

Zaawansowane uprawnienia

Skorzystanie z funkcji Zaawansowane uprawnienia w formie kłódki na dokumencie otwiera okno zarządzania uprawnieniami do dokumentu i oznaczania go jako poufny.

 

img_bro_101

 

Włącz/Wyłącz – przełącza status poufności dokumentu.

 

img_bro_102

 

Aby wybrać osoby, które mają mieć dostęp do dokumentu kliknij przycisk Udostępnij. W otwartym oknie można wybrać użytkowników/grupy oraz poziom dostępu do dokumentu.

 

oz_bro_85