Dokumenty > Robocze

Drukuj

Robocze

Okno służy do prezentuje dokumenty robocze, przed wysłaniem do biura rachunkowego.

 

Pasek narzędziowy

img_bro_18

Przycisk rozwija menu z wyborem typu dodawanego dokumentu.

Wprowadzanie dokumentów >>


btn_bro_01

Otwiera do edycji aktualnie wybrany dokument.


btn_bro_02

Przenosi zaznaczone dokumenty do grupy dokumentów usuniętych.


btn_bro_03

Wysyła zaznaczone dokumenty do biura rachunkowego. Przesłane dokumenty dostępne są w grupie W biurze.


btn_bro_76

Sprawdza w rejestrze podatników Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.


btn_bro_77

Sprawdza status konta bankowego kontrahenta z białą listą podatników VAT.


btn_bro_04

Wczytuje ponownie listę dokumentów.

Okno kartoteki

hmtoggle_plus1        Filtry


hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie