Dokumenty > W biurze

Drukuj

W biurze

Prezentuje listę dokumentów przekazanych do biura rachunkowego.

 

Klient ma możliwość edycji dokumentu do momentu zaksięgowania go przez biuro rachunkowe. Kliknij dwukrotnie na dokumencie aby otworzyć go do edycji.

 

Po zaksięgowaniu dokumentu jego opis jest wyszarzony a klient biura ma prawo tylko do odczytu.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_56

Eksportuje dane wybranych dokumentów dla programu księgowego Symfonia. Zależnie od ustawień Connect dane zapisywane są do pliku tekstowego (w formacie 3.0) lub przesyłane za pomocą serwisu Symfonia Między Firmami i można je zaimportować w programie finansowo-księgowym.

Dokumenty przesłane do systemu księgowego Symfonia oznaczane są w kolumnie Eksport.


btn_bro_02

Przenosi zaznaczone dokumenty do grupy dokumentów usuniętych.


btn_bro_76

Sprawdza w rejestrze podatników Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.


btn_bro_77

Sprawdza status konta bankowego kontrahenta z białą listą podatników VAT.


img_bro_131

Otwiera raport zawierający zestawienie kosztów dla dokumentów w biurze.

Zestawienie można wyeksportować do pliku MS Excel w formacie .xlsx.

 

hmtoggle_plus1        Dodatkowe kolumny zestawienia


btn_bro_06

Wczytuje ponownie listę dokumentów.

 

Okno kartoteki

hmtoggle_plus1        Filtry


hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie