Konfiguracja współpracy > Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Drukuj

Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Program Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość wykorzystuje program Symfonia 2.0 e-Deklaracje do komunikacji z Biurem Rachunkowych Online.

 

Konfiguracja - Symfonia 2.0 e-Dokumenty

1.Otwórz aplikację Symfonia 2.0 e-Dokumenty.

Poniższe kroki należy powtórzyć w każdej firmie w której chcemy skonfigurować połączenie Connect.

2.Zaloguj się do firmy, dla której chcesz wprowadzić konfigurację.

3.Wybierz Ustawienia > Parametry pracy.

4.Zaznacz opcję Używaj serwisu "Między Firmami".

5.Zaznacz opcję Mam konto w serwisie "Miedzy Firmami". Upewnij się że w Ustawienie połączenia – wybór wersji serwisu masz wybrane miedzyfirmami.pl.

img_bro_08

 

6.W opcji Ustawienia uwierzytelniania wprowadź dane do swojego konta w Symfonia Między Firmami oraz zaznacz opcję Jedno konto dla wszystkich użytkowników.

img_bro_07

 

7.Wybierz Zapisz – by zapisać zmiany.

 

Konfiguracja - Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Ustawienie współpracy z Symfonia e-Dokumenty

1.Otwórz program Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.

2.Zaloguj się do firmy, którą chcesz skonfigurować.

 

Poniższe kroki należy powtórzyć w każdej firmie, w której chcesz skonfigurować połączenie Connect.

 

3.Z menu Funkcje wybierz Ustawienia (Ctrl+7).

4.W oknie Ustawienia wybierz Współpraca z Symfonią > Symfonia e-Dokumenty.

5.Po wybraniu polecenia Edytuj okno zostaje otwarte do ustawienia połączenia.

6.W panelu Firma Symfonia e-Dokumenty wybierz z listy rozwijanej firmę, dla której będzie ustawione połączenie.

7.W Panelu Powiązania użytkowników ustaw połączenie użytkowników:

kolumnie Mała Księgowość – widoczne są nazwy użytkowników.

w kolumnie e-Dokumenty – z rozwijanej listy należy wybrać nazwę użytkownika, uprawnionego w programie e-Dokumenty do pracy z e-Fakturami i e-Przelewami oraz dokonywania importów.

img_bro_13

 

8.Po wybraniu użytkowników kliknij Zapisz.

9.Poprawność konfiguracji współpracy z programem e-Dokumenty możesz sprawdzić klikając przycisk Test.

 

Ustawienia zostaną zastosowane przy kolejnym uruchomieniu do programu.

 

Ustawienie współpracy z Connect

1.Wybierz ponownie firmę, którą chcesz skonfigurować z listy firm.

2.Z menu Funkcje wybierz Ustawienia (Ctrl+7).

3.W oknie Ustawienia wybierz Współpraca z Symfonią > Connect.

4.W oknie Connect kliknij przycisk Skonfiguruj.

5.W pierwszym kroku kreatora konfiguracji wybierz Posiadam konto w serwisie Między Firmami, lub chcę je dopiero założyć i kliknij Dalej.

img_bro_09

 

6.W drugim kroku wybierz Posiadam konto w serwisie Między Firmami a następnie podaj parametry logowania (adres e-mail i hasło) do serwisu Między Firmami.

img_bro_10

 

7.Kliknij Dalej.

8.W trzecim kroku podaj adresy e-mail użytkowników:

Użytkownik – Wysyłający

Użytkownik – Odbierający

 

Twój login do Symfonia Między Firmami (ten sam co użyty w poprzednich krokach).

 

9.Kliknij Dalej.

10.Ostatni krok konfiguracji wyświetla podsumowanie wprowadzonych ustawień. Kliknij Zakończ.

11.W oknie Ustawienia eksportu programu Connect kliknij przycisk Wprowadź hasło.

12.W otwartym oknie podaj hasło do konta serwisu Między Firmami.

13.Kliknij Zapisz.

 

Ustawienia współpracy

img_bro_11

 

Na oknie ustawień współpracy z Connect dostępne są przyciski:

Pokaż dokumenty – otwiera okno podglądu dokumentów znajdujących się w Connect.

Test połączenia – sprawdza poprawność konfiguracji połączenia z serwerem Connect.

Edytuj – uaktywnia edycję ustawień częstotliwości synchronizacji danych z serwerem.

Usuń konfigurację – usuwa ustawienia wymiany danych.

Wprowadź hasło – otwiera okno wprowadzania hasła konta Connect wykorzystywanego do wymiany danych.

Synchronizuj dane – uruchamia synchronizację dokumentów z Connect.

Parametry Synchronizacji – ustawia częstotliwość sprawdzania nowych dokumentów do pobrania.

Automatyczna synchronizacja

Zalecamy ustawienie synchronizacji Automatycznej – częstotliwość synchronizacji do wyboru przez użytkownika.

Ręczna Synchronizacja

 

Zobacz także:

Biuro Rachunkowe Online - Konfiguracja Connect >>