Konfiguracja > Słowniki opisów

Drukuj

Słowniki opisów

Słowniki opisów (np.: faktur, kosztów) umożliwiają definiowanie elementów dostępnych przy uzupełnianiu pól dokumentów z nimi powiązanych.

 

img_bro_71

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowego elementu słownika.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranego elementu słownika formy płatności.


btn_bro_23

Usuwa wybrany element słownika.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników