Strona startowa

Drukuj

Rejestry

W katalogu SAGE okna Rejestry znajdują się foldery zawierające ustawienia szablonów księgowań:

 

img_bro_75

 

Szablony księgowania

Folder zawiera podstawowe informacje: Nazwę szablonu oraz numer identyfikujący Rodzaj rachunku kosztów. Definicje księgowania poszczególnych pozycji dla utworzonego szablonu tworzone są w folderze SAGE - Szablony księgowania [definicje].

 

Tworząc własny szablon warto wprowadzić wyższy niż 10 numer rodzaju rachunków kosztów, aby uniknąć nadpisania jeśli pojawią się dodatkowe predefiniowane szablony.

 

Szablony księgowania (definicje)

Folder zawiera definicje księgowań poszczególnych pozycji, dla szablonów zdefiniowanych w folderze SAGE - Szablony księgowania.

 

img_bro_76

 

Przyciskiem Nowy można dodawać definicje wpisu w rejestrze dla wybranego szablonu. Natomiast przycisk Edytuj otwiera okno edycji definicje dla wybranego wpisu.

Definicja wpisu w rejestrze >>

 

Kolejność wpisów w szablonie

Definicje wpisów należy wprowadzać w kolejności:

Pierwszy wpis zawsze po stronie WN.

Drugi wpis zawsze po stronie MA.

Kolejne to pozostałe księgowania po stronie WN.

Jeżeli istnieje dodatkowe księgowanie po stronie MA, to należy je umieścić na końcu.

 

Szablony księgowania (powiązania)

Folder zawiera definicje powiązań szablonów księgowań z typami dokumentów.

 

Dla typów dokumentów nie powiązanych tutaj z szablonem, księgowania wykonywane są z użyciem szablonu domyślnego.

 

Konfiguracja kont księgowych

Lista reguł transformacji dla kont księgowych. Wymaga podania wzoru Źródłowej definicji konta, która będzie zastępowana Docelową definicją konta.

Definicje mogą zawierać tokeny.

 

Przykład

Przy definicji:

konto źródłowe: 402-3

konto docelowe: 402-3-{cost.project}-{cost.adan_0}

Jeśli w księgowaniu wystąpi konto 402-3 to zostanie uzupełnione o numer projektu i numer dodatkowej analityki z pozycji kosztowej (np: 402-3-4-1).

 

Słownik tokenów definicji kont

Folder zawiera listę tokenów dostępnych do wykorzystania w definicjach szablonów księgowania. W kolumnie Opis tokena znajduje się krótka informacja o jego funkcji.