Strona startowa

Drukuj

Zadania

Okno zadań umożliwia zarządzanie zadaniami dla biura rachunkowego oraz klientów.

 

Dodawanie zadania >>

 

Otwarte

Lista otwartych zadań umożliwia przeglądania aktualnie aktywnych zadań oraz zlecanie nowych.

 

Na liście prezentowana jest nazwa zadania, osoba lub osoby do niego przypisane, termin oczekiwanej realizacji oraz data ostatniej zmiany zadania.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_17

Otwiera okno tworzenia nowego zadania dla biura. Dodawanie zadania >>


btn_bro_18

Otwiera okno tworzenia nowego zadania dla klienta. Dodawanie zadania >>


btn_bro_01

Otwiera okno edycji wybranego zadania.


btn_bro_02

Usuwa wybrane zadanie.


btn_bro_05

Oznacza zadanie jako wykonane i przenosi na zakładkę Zakończone.


btn_bro_04

Wczytuje ponownie listę zadań.

 

Zakończone

Lista zakończonych zadań prezentuje zadania oznaczone jako załatwione.

 

Zadania zakończone można ponownie aktywować. W tym celu kliknij dwa razy na zadaniu aby otworzyć jego okno podglądu a następnie kliknij przycisk Oznacz jako niezałatwione.