Zadania > Dodawanie zadania

Drukuj

Dodawanie zadania

Cykl

Przycisk btn_bro_19 umożliwia określenie cykliczności zdarzenia. Po kliknięciu otwierane jest okno z ustawieniami częstotliwości występowania zdarzenia oraz zakresem czasowym, w którym zdarzenie cykliczne jest kontynuowane.

 

Ogólne

Zakładka zawiera podstawowe dane zadania:

Nazwę zadania (rozwijana lista obok umożliwia szybki wybór nazwy z predefinowanego w ustawieniach serwisu słownika).

Datę wystąpienia zadania,

Szacowany czas trwania zadania,

Osoby przypisane do zadania (podane tu osoby otrzymają powiadomienie mailem o utworzeniu zadania),

Opis szczegółów zadania,

Powiązanie z kontrahentem.

 

Zasoby

Zakładka umożliwia zarządzanie przypisanymi do zadania zasobami (pojazd, osoba, sprzęt, sala, budynek).

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy

 

Poprzedniki

Zakładka umożliwia zarządzanie przypisaniem do zdarzeń poprzedników.

 

hmtoggle_plus1        Pasek narzędziowy

 

Załączniki

Zakładka umożliwia dołączenie plików do zadania. Dołączone do zadania pliki dostępne będą dla wszystkich użytkowników przypisanych do zadania.

 

Załącznik można dodać:

klikając przycisk Dodaj i wskazując plik z dysku,

przeciągając i upuszczając plik w oknie załączników.

 

Komentarze

Zakładka dostępna jest po dodaniu/zapisaniu zadania i umożliwia prowadzenie konwersacji między przypisanymi do niego użytkownikami. System automatycznie wysyła powiadomienia do klienta/pracownika biura o dodanych komentarzach.

 

img_bro_26

Znajdujący się w górnym rogu przycisk rozwija pole, którego zawartość można przeciągnąć do komentarza w celu utworzenia bezpośredniego odnośnika do okna dokumentu.

 

Znajdujący się na dole okna przycisk btn_bro_48 przełącza wyświetlanie usuniętych wcześniej komentarzy.