Panel Biura > Księgowi

Drukuj

Księgowi

Panel biura przeznaczony do zarządzania kontami księgowych biura oraz ich dostępem do klientów.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_13

Otwiera okno dodawania nowego konta księgowego biura.

Dodawanie kont użytkowników >>


btn_bro_14

Otwiera okno edycji wybranego konta księgowego biura.


btn_bro_15

Usuwa wybrane konto księgowego.


btn_bro_04

Wczytuje ponownie listę księgowych.

 

Okno kartoteki

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie

 

Konta księgowych

Aby dodać konto księgowego:

1.Kliknij przycisk Dodaj.

2.W oknie Pracownik wprowadź dane księgowego (imię nazwisko, adres email oraz hasło). Jeśli chcesz aby księgowy otrzymał link umożliwiający utworzenie własnego hasła zaznacz pole Wyślij link.

3.Jeśli chcesz aby księgowy miał dostęp do panelu biura zaznacz pole Czy użytkownik ma mieć dostęp do Panelu Biura.

4.Aby przypisać księgowego do obsługi poszczególnych klientów biura wprowadź w polu Wybierz klientów do których ma mieć dostęp nazwy klientów. Nazwy klientów można wpisać lub wybrać z listy. W trakcie wpisywania lista zostanie ograniczona do firm, których nazwy pasują do wprowadzanego ciągu znaków.

 

img_bro_23

 

5.Kliknij Zapisz.