Strona startowa

Drukuj

Dodawanie kont użytkowników

Dodanie konta pracownika biura

1.Wejdź na stronę https://biuro.symfonia.pl/

2.Zaloguj się na swoje konto (użyj danych do logowania do Symfonia Biuro Rachunkowe Online).

3.Zaloguj się do swojego biura rachunkowego.

 

4.Kliknij znajdującą się na pulpicie biura ikonę img_bro_79 lub wybierz z menu aplikacji w lewym górnym rogu Panel biura.

5.Wybierz zakładkę panel Księgowi, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 

img_bro_80

 

6.Otworzy się okno Pracownik, w którym podaj:

a)Imię, nazwisko oraz e-mail dodawanego użytkownika.

b)Hasło, jeżeli ma być nadane przez właściciela biura może ustalić je i wpisać, jeżeli pracownik ma sam nadać sobie hasło wystarczy zaznaczone pole – wyślij link.

c)Czy użytkownik ma mieć dostęp do Panelu Biura? - po zaznaczeniu tego pola dany pracownik będzie miał prawa administratora i będzie mógł zarządzać panelem.

d)Wybierz klientów, do których ma mieć dostęp: w tym oknie wybieramy firmy z którymi pracownik ma pracować. Firmy stają się widoczne po wprowadzeniu ich w panelu Klienta.

 

img_bro_81

 

7.Zatwierdź dodanie użytkownika przyciskiem Zapisz.

 

Dodawanie konta użytkownika dla klienta biura

Aby dodać dodatkowe konta użytkowników dla wybranego klienta biura:

1.Rozwiń na liście konto klienta i kliknij przycisk Dodaj.

img_bro_22

2.W oknie Użytkownik klienta wprowadź dane użytkownika (imię nazwisko, adres email oraz hasło). Jeśli chcesz aby użytkownik otrzymał link umożliwiający utworzenie własnego hasła zaznacz pole Wyślij link.

3.Kliknij Zapisz.

 

Znajdujące się w wierszu klienta linki:

Edytuj – otwiera okno edycji konta użytkownika. Z okna edycji można zmienić imię, nazwisko oraz hasło użytkownika. Aby wysłać na adres email użytkownika link umożliwiający zresetowanie hasła zaznacz pole Wyślij ponownie link i zapisz zmiany.

Zablokuj/odblokuj – blokuje/odblokowuje użytkownikowi dostęp do systemu.

Usuń – usuwa konto użytkownika.