Panel Biura > Klienci

Drukuj

Klienci

Panel biura przeznaczony do zarządzania klientami biura oraz kontami użytkowników poszczególnych klientów.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_08

Otwiera kreatora dodawania nowego klienta biura. Dodawanie firmy klienta biura >>


btn_bro_09

Otwiera do edycji aktualnie wybranego klienta.


img_bro_132

Wyświetla informację o wykorzystaniu dostępnej licencji biura.


img_bro_133

Rozwija menu z dodatkowymi poleceniami:

Usuń - usuwa wybranego klienta.

Zablokuj - blokuje klientowi możliwość zalogowania się do systemu.

Odblokuj - odblokowuje klientowi możliwość zalogowania się do systemu.

Zmień poziom uprawnień - otwiera dialog wyboru poziomu opisywania faktur dla wybranego z listy klienta. Poziomy opisywania faktur >>

Zmień system - otwiera okno wyboru systemu Symfonia z którym prowadzona jest współpraca.

Zmień format wymiany danych - otwiera okno wyboru sposobu wymiany danych z system Symfonia.

Konfiguracja SMF - otwiera okno konfiguracji danych dostępowych dla współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl.


btn_bro_04

Wczytuje ponownie listę klientów.

 

Okno kartoteki

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie

 

Konta klientów

Aby dodać dodatkowe konta użytkowników dla wybranego klienta biura:

1.Rozwiń na liście konto klienta i kliknij przycisk Dodaj.

img_bro_22

2.W oknie Użytkownik klienta wprowadź dane użytkownika (imię nazwisko, adres email oraz hasło). Jeśli chcesz aby użytkownik otrzymał link umożliwiający utworzenie własnego hasła zaznacz pole Wyślij link.

3.Kliknij Zapisz.

 

Znajdujące się w wierszu klienta linki:

Edytuj – otwiera okno edycji konta użytkownika. Z okna edycji można zmienić imię, nazwisko oraz hasło użytkownika. Aby wysłać na adres email użytkownika link umożliwiający zresetowanie hasła zaznacz pole Wyślij ponownie link i zapisz zmiany.

Zablokuj/odblokuj – blokuje/odblokowuje użytkownikowi dostęp do systemu.

Usuń – usuwa konto użytkownika.