Konfiguracja > Waluty

Drukuj

Waluty

Kartoteka umożliwia przeglądanie i definiowanie walut

 

img_bro_72

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowej waluty.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranej waluty.


btn_bro_23

Usuwa wybraną walutę.


btn_bro_70

Kursy wymiany – Otwiera okno kursów walut, umożliwiające przeglądanie i edycję dziennych kursów walut.


img_bro_73

Pokaż waluty – otwiera serwis internetowy z kursami walut.


btn_bro_71

Aktualizuj – Aktualizuje kursy walut.


btn_bro_69

Otwiera okno definicji harmonogramu aktualizacji kursów walut.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.