Konfiguracja > Stawki VAT

Drukuj

Stawki VAT

Okno umożliwia ustawienie dostępnych dla dokumentów stawek VAT.

 

img_bro_25

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowej stawki VAT.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranej stawki VAT.


btn_bro_23

Usuwa wybraną stawkę VAT.


btn_bro_73

Ustawia wybraną stawkę jako domyślną.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.