Administacja

Konfiguracja

Zmiany w wersjach

Licencjonowanie

FAQ

Parametry konfiguracji WebAPI

Certyfikaty

Instalacja usługi

Uruchomienie usługi

Weryfikacja poprawności uruchomienia usługi

Usunięcie usługi

Zatrzymanie usługi

Konfiguracja schematów księgowań FK

Rozwiązywanie problemów

 

Administacja

Obsługa

Obsługa znaków specjalnych

Kody odpowiedzi protokołu HTTP

Demo i postman_collection.json

 

Zaawansowane

Sage.PL.WebAPI.Interface

Attributes

Enums

Interfaces

ViewModels

 

BankAccounts.Interfaces

BankAccounts.ViewModels

Common.Interfaces

Common.ViewModels

Common.ViewModels.Aspects

Common.ViewModels.CriteriaFilter

Contractors.Interfaces

Contractors.ViewModels

Dictionaries.Interfaces

Dictionaries.ViewModels

Enums.FKConfigurator

InventoryStates.Interfaces

InventoryStates.ViewModels

Orders.Interfaces

Orders.ViewModels

OwnOrders.Interfaces

OwnOrders.ViewModels

Payments.Interfaces

Payments.ViewModels

Payments.ViewModels.Issue

Payments.ViewModels.IssueKP

Products.Interfaces

Products.ViewModels

Products.ViewModels.PriceCalculations

Products.ViewModels.PriceLists

Products.ViewModels.Prices

Purchases.Interfaces

Purchases.ViewModels

Reservations.Interfaces

Reservations.ViewModels

Sales.Interfaces

Sales.ViewModels

Sales.ViewModels.DocumentIssue

Warehouse.Interfaces

Warehouse.ViewModels

 

Zaawansowane

Sage.PL.WebAPI.Interface.FKF

AccountsChart.Interfaces

AccountsChart.ViewModels

Calculations.Interfaces

Calculations.ViewModels

Common.Interfaces

Common.ViewModels

Common.ViewModels.CriteriaFilter

Contractors.Interfaces

Contractors.ViewModels

Dimensions.Interfaces

Dimensions.ViewModels

Documents.Interfaces

Documents.ViewModels

Documents.ViewModels.Issue

Documents.ViewModels.Issue.Business

Documents.ViewModels.Issue.Custom

Documents.ViewModels.Issue.Predefined

Documents.ViewModels.Issue.PurchaseInvoice

Documents.ViewModels.Issue.SaleInvoice

Documents.ViewModels.Issue.Simple

Documents.ViewModels.Rdf

Employees.Interfaces

Employees.ViewModels

 

Zaawansowane

Symfonia.WebAPI.Interface.OSS

Interfaces Namespace

ViewModels Namespace

ViewModels.Common Namespace

ViewModels.Orders Namespace

ViewModels.Sales Namespace

 

Zaawansowane

Symfonia.WebAPI.Interface.RepX

Interfaces Namespace

ViewModels Namespace