artykuly

Informacje podstawowe

Początek pracy z językiem raportów

Przeznaczenie i możliwości

Tworzenie i uruchamianie raportów

Struktura języka raportów

Spis poleceń

 

artykuly

Polecenia AmBasic

Obsługa podprogramów

Obsługa plików

Obsługa baz danych

Formatowanie danych

Tworzenie wydruków

Wykonywanie raportów

Tworzenie okna dialogu

Działania na ciągach znaków

Działania na tablicach

Inne polecenia

Obiekty predefiniowane

 

artykuly

AmBasic w programach

Mała Księgowość - Polecenia

Kadry i Płace - Polecenia

Kadry i Płace - Obiekty predefiniowane

Handel - Polecenia

Handel - Objekty predefiniowane

Finanse i Księgowość - Polecenia

Finanse i Księgowość - Obiekty predefiniowane

Środki Trwałe - Polecenia

Środki Trwałe - Obiekty predefiniowane