Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Rachunki bankowe

Drukuj

Rachunki bankowe

Na zakładce Rachunki bankowe można zarządzać rachunkami bankowymi osoby: dodawać i usuwać rachunki bankowe oraz wskazać rachunek domyślny dla osoby.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Rachunki bankowe