Strona startowa

Drukuj

Instalacja wielostanowiskowa

Klienci pracujący na wielu stanowiskach mogą pobrać i zainstalować komponent Symfonia Services umożliwiający synchronizację ustawień administracyjnych na podłączonych do niego stanowiskach. Zamiennie używana jest także nazwa Serwer Konfiguracji Globalnej.

 

Instalacja wielostanowiskowa programu Symfonia ERP Kadry i Płace >>

 

Symfonia Services zapewnia:

wspólne parametry połączeniowe baz danych,

synchronizację czasu,

logowanie błędów, ostrzeżeń i informacji dla użytkownika do plików .log,

pracę z MS DTC (jeśli usługa zostanie włączona),

synchronizację ustawień polityki haseł.

 

Instalację Symfonia ERP do pracy wielostanowiskowej obrazuje poniższy schemat.

 

img_instalacja_serp_01

 

1.        Instalacja Serwera SQL

Na komputerze pełniącym rolę serwera zainstaluj silnik bazy danych MS SQL.

 

Aby zainstalować Microsoft SQL 2016 Server Express z pominięciem instalacji Symfonia ERP:

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Pobierz Microsoft SQL Server Express. Serwer SQL wymaga systemu 64 bitowego.

 

Instalator SQL przygotowany dla programów Symfonia, instaluje SQL Server Express w wersji 2016.

Ta wersja SQL nie wspiera instalacji na Windows 11.

 

img_instal_sql

 

2.Następnie uruchom pobrany instalator.

 

hmtoggle_plus1Uwagi do instalacji MS SQL 2016 w systemie Windows 10

 

3.Potwierdź licencję programu aby kontynuować.

4.Konto administratora serwera SQL tworzone jest z poświadczeniami użytkownika Windows wykonującego instalację. Dodatkowo na serwerze instalator dodaje użytkownika saSage przeznaczonego do obsługi kopii bezpieczeństwa. W oknie instalatora Konfiguracja konta administratora SQL wybierz:

Domyślna konfiguracja – dla użytkownika saSage utworzone zostanie domyślne hasło. Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa nie będzie wymagało podania nazwy użytkownika i hasła.

Własne hasło dla użytkownika – wprowadź własne hasło dla użytkownika saSage. Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa będzie wymagało podania nazwy użytkownika i hasła.

5.Przejście Dalej rozpocznie instalację serwera SQL.

 

Instalacja domyślna konfiguruje serwer SQL oraz Firewall Windows.  Serwer dostępny będzie pod nazwą: nazwa_komputera\sagepl.

 

2.        Instalacja Symfonia.Services

Symfonia.Services należy zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera.

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Symfonia ERP, a następnie Instaluj Serwer Konfiguracji Globalnej.

img_instal_sss_serp

2.W oknach kreatora instalacji:

Zatwierdź warunki umowy licencyjnej.

Podaj katalog instalacji.

W oknie Konfiguracja globalna podaj port (domyślnie 32343), na którym prowadzona będzie komunikacja ze stanowiskami roboczymi.

img_instal_sss_serp_01

 

Instalator dodaje do zapory (firewalla) wyjątki:

„RPC” dla portu TCP 135,

„Sage_SymfoniaSrv_A_B” dla portu podanego przy instalacji.

 

3.        Instalacja Symfonia ERP i:

Wprowadzenie parametrów Serwera Konfiguracji Globalnej

Zainstaluj Symfonia ERP na każdym stanowisku roboczym. W trakcie instalacji na oknie kreatora Konfiguracja globalna wprowadź adres serwera, na którym zainstalowano usługę Symfonia.Services oraz port, na którym została ona uruchomiona (domyślnie 32342).

img_konf_glob

 

Na stanowiskach roboczych nie instalujemy serwera SQL. Na oknie podsumowania instalacji kliknij Zakończ bez zaznaczania Zainstaluj serwer SQL.

 

hmtoggle_plus1Zmiana parametrów Serwera Konfiguracji Globalnej po instalacji

 

Konfiguracja i instalacja Symfonia Cloud Agent

 

Do instalacji usługi potrzebny jest dostęp do internetu. Po instalacji usługa będzie aktualizowana automatycznie.

 

W instalatorze Symfonia ERP znajduje się krok Konfiguracja szyny danych umożliwiający włączenie instalacji i konfigurację usługi Symfonia Cloud Agent. Usługa ta jest wykorzystywana do asynchronicznej komunikacji z usługami chmurowymi Symfonii.

 

img_adm_36

 

Usługę wystarczy zainstalować i skonfigurować na jednym stanowisku (serwerze z którym będą łączyły się poszczególne stanowiska robocze). Domyślne usługa skonfigurowana jest do pracy jednostanowiskowej.

 

Aby skonfigurować usługę do pracy wielostanowiskowej:

1.W instalatorze Symfonia ERP w kroku Konfiguracja agenta szyny danych zaznacz pole Ustaw konfigurację agenta.

2.W polu Adres podaj adres lub numer IP serwera, na którym usługa będzie uruchomiona.

3.W polu Port podaj numer portu, na którym usługa będzie uruchomiona.

 

Obecnie nie działa parametr Secure protocol włączający komunikację z protokołem SSL. Agent nie będzie działał, gdy parametr zostanie zaznaczony.

 

4.W przypadku instalacji:

na serwerze (maszynie na której chcesz aby ta usługa była uruchomiona) zaznacz pole Instaluj serwis.

na stanowiskach roboczych nie zaznaczaj pola Instaluj serwis.

5.Dokończ instalację.