Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Lista portów - Symfonia Common

Drukuj

Lista portów - Symfonia Common

Moduł CMN używa protokołów UDP, TCP/IP do komunikacji pomiędzy uruchomionymi instancjami modułu oraz z różnymi usługami i serwisami. Poniższa tabelka przedstawia listę funkcjonalności wraz z otwieranymi przez nie portami lokalnymi oraz portami zdalnymi, z którymi łączy się dana funkcjonalność.

Wymienione porty są otwierane w zależności od tego, czy dana funkcjonalność jest używana, np. synchronizacja czasu z serwerami NTP.

Moduł CMN jest ładowany w większości aplikacji Symfonia, dlatego aplikacje te również mogą łączyć się na wymienionych portach.

 

Dla zapewnienia poprawnej współpracy, poza ustawieniem konfiguracji dostępu do usług Symfonia, należy także skonfigurować dostęp do usługi MS SQL Server.

 

Funkcjonalność

Zakres otwieranych portów lokalnych

Zakres portów zdalnych

Synchronizacja czasu:  

 

 

nasłuch klientów do zsynchronizowania czasu

16502-16512  

 

poszukiwanie serwerów rozgłoszeniowych

pierwszy wolny  

16502-16512  

synchronizacja czasu z rozgłoszenia sieciowego

12450-12460  

 

synchronizacja czasu z serwera czasu NTP

pierwszy wolny  

123  

synchronizacja czasu z Domeny

pierwszy wolny  

LDAP (389)  

Serwer konfiguracji globalnej

Ustawiony narzędziem CMNConfig.exe (domyślnie: 32342)

 

Klient konfiguracji globalnej

pierwszy wolny  

Ustawiony narzędziem CMNConfig.exe (domyślnie: 32342)