Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Import i eksport słownika 

Drukuj

Import i eksport słownika

Aby zaimportować do bazy słowniki, należy:

1.W oknie listy słowników wybrać przycisk Import, a następnie Import słowników z pliku XML.

2.Po wskazaniu pliku xml uruchamia się okno z informacją o postępie i szczegółach procesu importu.

3.Proces importu można chwilowo zatrzymać – przycisk Wstrzymaj lub przerwać przyciskiem Przerwij. Po skończonym procesie importu okno zamyka się przyciskiem Zamknij.

 

Import słowników możliwy jest dopiero po nadaniu prawa efektywnego: Tworzenie słownika.

 

Eksport słowników można przeprowadzić na dwa sposoby. Pod przyciskiem Eksportuj dostępne są następujące opcje eksportu:

Eksport do XML: zaznaczone – eksport tylko zaznaczonych pozycji,

Export do XML – eksport wszystkich pozycji.

 

Format importowanych plików XML jest zgodny z formatem wykorzystywanym przez narzędzie eximtool.exe.

 

 

Tematy powiązane:

Import i eksport elementów słownika