Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Import i eksport elementów słownika

Drukuj

Import i eksport elementów słownika  

Aby zaimportować do bazy elementy słownika, należy:

1.W oknie listy elementów słowników wybrać przycisk Import, a następnie Import elementów z pliku XML.

2.Po wskazaniu pliku xml uruchamia się okno Ustawienia importu. Jeśli import elementów słowników ma przebiegać razem z pozycją elementu powiązaną z polem pozycji modułu Finanse i Księgowość, wówczas w uruchomionym oknie należy zaznaczyć pole wyboru: Import z ID.

3.Następnie uruchamia się okno z informacją o postępie i szczegółach procesu importu.

4.Proces importu można chwilowo zatrzymać – przycisk Wstrzymaj lub przerwać przyciskiem Przerwij. Po skończonym procesie importu okno zamyka się przyciskiem Zamknij.

 

Import elementów słowników możliwy jest dopiero po nadaniu prawa efektywnego: Tworzenie słownika.

 

Na liście elementów słowników możliwy jest również Import elementów z FK. Powyższe polecenie umożliwia import elementów zapisanych w starym formacie eksportu tekstowego modułu Finanse i Księgowość.

W oknie „Ustawienia importu” powyższego importu należy wprowadzić ustawienia zgodne z tymi, które występują w wyeksportowanym z Finanse i Księgowość pliku txt. Brak zgodności w ustawieniach importu z ustawieniami w pliku poskutkuje komunikatem o błędzie importu.

 

Pod przyciskiem Eksportuj dostępne są dwie opcje eksportu elementów słowników:

Eksport do XML: zaznaczone – eksport tylko zaznaczonych pozycji

Export do XML – eksport wszystkich pozycji

 

Format importowanych plików XML jest zgodny z formatem wykorzystywanym przez narzędzie eximtool.exe.

 

Tematy powiązane:

Import i eksport słownika