Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Filtr użytkowników

Drukuj

Filtr użytkowników

System składa się z wielu modułów i może obsługiwać duże grupy użytkowników. Zarządzanie prawami w systemie, przy dużej liczbie użytkowników może być nieefektywne. Wykorzystując fakt, że nie każdy użytkownik ma prawa do wszystkich modułów przygotowany został filtr ułatwiający zarządzanie prawami w systemie.

Wybierając przycisk przycisk Filtr przy pasku filtra, pod przyciskami poleceń lewej strony okna, otwieramy drzewko ustawień filtracji.

 

Rodzaje filtrów:

Filtr wyłączony - na liście użytkowników pojawią się wszyscy użytkownicy systemu,

Jeżeli wybrana zostanie opcja Filtrowanie zaawansowane, na drzewku modułów można zaznaczyć poszczególne moduły. W tym przypadku na liście użytkowników pojawią się użytkownicy mający prawa tylko do zaznaczonych modułów,

Filtr aktywny - bez praw do modułu, lub ze wskazaniem modułu, do którego wybrany użytkownik ma prawa.