Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Dane teleinformatyczne

Drukuj

Zakładka Dane teleinformatyczne

W prawej górnej części zakładki Dane teleinformatyczne znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie danymi teleinformatycznymi wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

W trybie edycji, na zakładce Dane teleinformatyczne można zarządzać danymi:

Telefonów,

Faksów,

E-maili,

Strony www,

Komunikatorów.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Dane teleinformatyczne