Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Adres

Drukuj

Zakładka Adres

W prawej górnej części zakładki Adres znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie danymi adresowymi wybranej osoby. W panelu można przeglądać, wprowadzać lub zmieniać wprowadzone dane.

 

W trybie edycji, na zakładce Adres można wprowadzać następujące dane:

Ulica,

Nr domu,

Nr lokalu,

Gmina,

Powiat,

Kod pocztowy,

Urząd pocztowy,

Miejscowość,

Województwo,

Kraj,

Skrytka pocztowa.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Adres