Administracja z danymi firmy > Menu Business Intelligence > Odświeżanie danych analitycznych 

Drukuj

Odświeżanie danych analitycznych

Z poziomu modułu administracyjnego można aktualizować bazę analityczna o dane z bazy operacyjnej Symfonia ERP. Polecenie Odśwież dane analityczne aktualizuje dane w bazie analitycznej o dane z bazy operacyjnej firmy.

 

W oknie Odświeżanie danych analitycznych prezentowany jest postęp przetwarzania kolejnych elementów bazy analitycznej BI. Koniec procesu przetwarzania zostanie zakomunikowany w części Status wraz z podaniem czasów rozpoczęcia i zakończenia procesu. W dolnym, rozwijanym panelu Informacje o błędach będą znajdowałaby się informacje o ewentualnych niepowodzeniach procesu przetwarzania bazy.

 

Dane w bazie analitycznej są aktualne na stan z ostatniego przetwarzania bazy; odświeżania jej o dane z bazy operacyjnej Symfonia ERP. Bazę analityczną można przetwarzać „na żądanie” z poziomu modułu Administracja, lub za pomocą przygotowanego stałego zadania na serwerze bazy analitycznej. Pod zestawieniem tabelarycznym analiz BI znajduje się informacja o dacie ostatniego przetwarzania bazy analitycznej. Dane na zestawieniu są aktualne na ten czas.

 

Planowanie procesowania bazy analitycznej >>