Administracja z danymi firmy > Menu Business Intelligence

Drukuj

Menu Business Intelligence

Menu Business Intelligence zawiera następujące opcje:

Nowa baza analityczna

Odśwież dane analityczne

Klasyfikacja zestawień

Przywróć domyślną klasyfikację zestawień

Synchronizuj zestawienia z serwerem

Konfiguracja

 

Dodatkowe informacje konfiguracyjne modułu BI dostępne są w pomocy:

Symfonia ERP Business Intelligence - Instalacja i wdrażanie >>

 

W związku z wymaganiami dla bazy analitycznej i części raportowej modułu Business Intelligence, wymagany jest serwer Microsoft SQL w wersji co najmniej Standard.