Raporty programu > Okno Środki trwałe > Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza

Drukuj

Zmiana KŚT 2016 - informacja zbiorcza

Przeznaczenie

Wyświetla zestawienie informacji o wykonanych zmianach w klasyfikacji środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.