Pojęcia podstawowe > Rodzaje środków

Drukuj

Rodzaje środków

W module możliwe jest zdefiniowanie bloku rodzajów środków zawierających do czterech numerów fabrycznych (lub innych identyfikatorów) związanych ze środkiem. Oznaczenie środka rodzajem otwiera możliwość opisania go dodatkowymi identyfikatorami. Standardowym przykładem jest opisanie samochodu numerem rejestracyjnym, numerem nadwozia, silnika itp. Predefiniowany jest rodzaj ogólny, zawierający tylko pojedynczy numer fabryczny.

 

Przed rozpoczęciem pracy należy zdefiniować rodzaje środków. W tym celu należy w oknie Ustawienia wybrać z drzewka ustawień panel Rodzaje środków, w którym można definiować elementy rodzajów środków.