Strona startowa

Drukuj

Okno Zdjęcie środka Extra

W tym oknie można wczytać do bazy z zewnętrznego pliku lub oglądać zdjęcie środka trwałego.

W nagłowku okna wyświetlone są podstawowe informacje identyfikujące środek oraz przyciski poleceń:

 

Wczytaj

Ten przycisk uruchamia wczytywanie zdjęcia z zewnętrznego pliku. Jego wybranie otwiera systemowe okno dialogu Otwieranie.

 

Zapisz

Ten przycisk uruchamia zapis zdjęcia do zewnętrznego pliku. Jego wybranie otwiera systemowe okno dialogu Zapisywanie jako.

 

Usuń

Ten przycisk powoduje usunięcie zdjęcia z bazy.

 

b_zdj_plus i b_zdj_minus

Te przyciski służą do powiększania i pomniejszania zdjęcia.