Strona startowa

Drukuj

Dialog Oddzielenie amortyzacji podatkowej

W tym dialogu możliwe jest potwierdzenie operacji oddzielenia amortyzacji podatkowej i bilansowej środka trwałego.

 

Operacja oddzielenia przebiega z wyświetlaniem tego dialogu tylko w przypadku środków trwałych zatwierdzonych do obliczeń.

 

Nazwa środka i Nr ewidencyjny

W tych polach pokazywane są parametry porządkowe środka trwałego, w celu ułatwienia przeprowadzenia operacji.

 

Komentarz

W tym polu można wpisać własny komentarz o przyczynach oddzielenia amortyzacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje udokumentowanie operacji dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji.