Strona startowa

Drukuj

Okna programu

Pasek menu

Pasek narzędziowy

Pasek stanu

Okno Środki trwałe

Okno opisu środka trwałego

Okno Umowy LWD

Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia

Okno Operacje

Okno Miejsce użytkowania

Okno Centrum kosztów

Okno Ulga inwestycyjna

Okno Rejestr zdarzeń

Okno Ustawienia

Okno Raporty