Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Umowy LWD > Umowy LWD - koszty - graficzny

Umowy LWD - koszty - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kosztów związanych z umowami typu LWD aktualnie zaewidencjonowanymi w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Umowy LWD.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Umowy LWD - koszty, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.