Administracja > Użytkownicy > Zmiana hasła przez zalogowanego użytkownika

Drukuj

Zmiana hasła przez zalogowanego użytkownika

Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany własnego hasła (o ile nie jest to użytkownik zintegrowany).

 

Aby zmienić hasło aktualnie zalogowanego użytkownika:

1.Z menu Administracja wybierz polecenie Zmiana hasła.

2.W oknie Zmiana hasła wprowadź Stare hasło.

3.Podaj Nowe hasło i Powtórz nowe hasło.

 

Przycisk Wymagania wyświetla systemowe wymagania złożoności hasła.