Administracja > Konwersja firmy

Drukuj

Konwersja firmy

Program Symfonia posiada wbudowaną funkcjonalność konwersji baz do kolejnych wersji systemu. Procedura aktualizacji uruchamiana będzie w sposób automatyczny przy pierwszej próbie zalogowania się do firmy, której struktura wymaga uaktualnienia. Wykonanie procesu konwersji będzie możliwe przez użytkownika posiadającego prawo efektywne: Konwersja danych.

 

Przed przystąpieniem do konwersji konieczne jest sporządzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych.

 

 

Kreator konwersji

hmtoggle_plus1        Krok 1 - Informacje o firmie


hmtoggle_plus1        Krok 2 - Kopia bezpieczeństwa


hmtoggle_plus1        Krok 3 - Postęp konwersji

 

Po pomyślnym skonwertowaniu firmy zostanie wyświetlona następująca informacja: Konwersja firmy zakończona sukcesem.