Ulga inwestycyjna > Panel Rozliczenia

Drukuj

Panel Rozliczenia

W tym panelu można na bieżąco sprawdzić stan wykorzystania przydzielonej dla środka trwałego kwoty ulgi inwestycyjnej. Wyświetlona jest tabela, w kolejnych kolumnach której widoczne są:

 

Nazwa środka i Nr ewid.

Informacje identyfikujące środek trwały.

 

Kwota ulgi

Kwota ulgi inwestycyjnej przydzielona dla środka w rozpatrywanym roku działalności.

 

Rozliczone

Rozliczona w rozpatrywanym roku działalności kwota ulgi.

 

Do rozliczenia

Pozostała do rozliczenia w rozpatrywanym roku działalności kwota ulgi.

Szczegółowe rozliczenie dostępne jest w następnym panelu Szczegółowe rozliczenia tego samego okna.