Ewidencja danych księgowych > Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów

Drukuj

Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów

Okno otwiera się po wybraniu Rejestry > Przeglądanie > Przeglądanie VAT i wyświetla listę zapisów w rejestrach VAT.

 

Poniżej listy prezentowane jest podsumowanie kwot: Brutto, Netto i VAT dla wszystkich oraz oznaczonych zapisów.

 

W przypadku pracy w trybie metody kasowej jako okres rejestru w dokumentach typu faktura sprzedaż i faktura zakupu podpowiadana jest zapl. (zapłata). W takiej sytuacji skorzystaj z okna przypisania VAT do okresu: Funkcje > Przypisz VAT.

 

hmtoggle_plus1        Przyciski na pasku narzędziowym


hmtoggle_plus1        Szybkie filtry okresu, kontrahenta, rejestru


hmtoggle_plus1        Filtrowanie rejestrów VAT


hmtoggle_plus1        Kolumny listy rejestrów


hmtoggle_plus1        Przypisanie VAT do okresu

 

Zobacz także:

Rejestry VAT

Ustawienia - Przypisanie VAT do okresu

Jak to zrobić – czynności związane z rejestrami

Ujęcie danych w rejestrach VAT a termin płatności

Ujęcie danych w rejestrach VAT a zapłata należności

Podatek naliczony a zobowiązania celne