Wiadomości podstawowe > Zależności między dokumentami > zaleznosci miedzy dokumentami 

Drukuj

Zależności między dokumentami - Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych

W przypadku częstych dostaw towarów od lub dla tych samych kontrahentów, gdy wystawianie dokumentu handlowego przy każdym przyjęciu lub wydaniu towaru komplikowałoby sprawozdawczość, możliwe jest wystawianie dokumentu lub dokumentów sprzedaży czy też zakupu dopiero po pewnym czasie, np. raz na tydzień, na podstawie odpowiednich dokumentów magazynowych.

 

Operację taką można przeprowadzić na dwa sposoby:

Po wystawieniu dokumentu magazynowego: po kliknięciu w oknie odpowiedniego dokumentu magazynowego przycisku Operacje należy wybrać polecenie Wystaw dokument. Jeśli dla danego kontrahenta istnieją inne dokumenty wydania bądź przyjęcia, do których nie zostały wystawione odpowiednie dokumenty handlowe, system poinformuje o tym, dając możliwość utworzenia dokumentu handlowego na podstawie kilku wybranych dokumentów magazynowych.

Podczas wystawiania dokumentu handlowego: po określeniu typu dokumentu oraz kodu kontrahenta podczas wystawiania dokumentu handlowego system wyświetla listę wszystkich dokumentów magazynowych, do których nie wystawiono odpowiednich dokumentów handlowych. Po wskazaniu wybranych dokumentów magazynowych system automatycznie generuje na ich podstawie odpowiedni dokument handlowy.
Pozycje handlowe tego dokumentu tworzone są na podstawie odpowiednich pozycji z wybranych dokumentów magazynowych, system sumuje je wszędzie tam gdzie to jest możliwe (ten sam kod towaru i cena). Do czasu wystawienia lub usunięcia z bufora tak utworzonego dokumentu handlowego źródłowe dokumenty magazynowe są zablokowane – nie można na ich podstawie utworzyć innych dokumentów handlowych.

 

W module Handel można wystawiać dokumenty magazynowe z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego.