Strona startowa

Drukuj

Wymiana danych

Wymiana danych między modułem Handel a innymi programami odbywa się za pośrednictwem plików tekstowych. Eksportowanie danych polega na zapisywaniu danych z kartoteki modułu typu Handel do pliku tekstowego, natomiast importowanie danych polega na wczytywaniu danych z pliku tekstowego do ustalonej kartoteki modułu.

 

Dzięki wykorzystaniu różnych bibliotek programowych (DLL) programu Handel inne programy Symfonia mogą wykorzystywać różne formaty danych dla wymiany danych między sobą lub wymiany danych z innymi programami (np. edytorami tekstów, arkuszami kalkulacyjnymi itp.). Obecnie dostępny jest format wymiany danych: Format 3.0.

 

Współpraca z modułem księgowym >>

 

Format 3.0

Postać pliku tekstowego

Jest to format wymiany danych pomiędzy programami Symfonia. W tym formacie zarówno liczba jak i kolejność występowania poszczególnych danych nie ma znaczenia, gdyż dane są rozpoznawane poprzez ich nazwę, a nie położenie w pliku danych. Jest to obecnie preferowany format wymiany danych.

Dane są grupowane w nazwane sekcje, wewnątrz których mogą znajdować się zarówno zapisy dotyczące poszczególnych danych jak i inne sekcje. Każdy z eksportowanych plików zawiera sekcję INFO, w której zawarte są informacje o programie tworzącym ten plik, wersji szablonu oraz firmie, z której pochodzą dane. Informacje o poszczególnych danych mają postać nazwa_pola = wartość.

 

hmtoggle_plus1Sekcje danych występujące w plikach tekstowych Formatu 3.0

 

 

Rodzaje importu i eksportu

W przypadku Formatu 3.0 dopasowywanie formatów przesyłanych danych następuje poprzez wybór rodzaju importu lub eksportu, a w przypadku eksportu także poprzez wybór raportu tworzącego sekcję danych w eksportowanym pliku.