Rozliczenia finansowe > Płatności

Drukuj

Płatności

Termin ten oznacza pieniądze, które zostały faktycznie przekazane lub przyjęte przez firmę (w wyniku wypłat lub wpłat kontrahentów). W Handlu płatności są reprezentowane przez dokumenty płatności, wykorzystywane także do obsługi rozliczeń. Są to dokumenty o charakterze wpłaty lub wypłaty gotówkowej (KP, KW), wpłaty lub wypłaty bankowej (przelew) oraz innej wpłaty lub wypłaty. To, jaki dokument płatności można wystawić, zależy od rejestru, w którym ma być umieszczony. Ponadto dla zarejestrowania przeniesienia pieniędzy z jednego rejestru do drugiego wystawiane są dokumenty wpłaty i wypłaty wewnętrznej.

 

Rejestracji płatności można dokonać:

podczas rozliczania dokumentu handlowego – operacja Nowa płatność,

podczas rozliczania rozrachunku – operacja Rozlicz nową płatnością,

bezpośrednio z kartoteki płatności – operacje Wpłata i Wypłata.

 

Okno płatności >>