Sprzedaż > Planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży

Drukuj

Planowanie i prowadzenie polityki cenowej i polityki sprzedaży

Planowanie i prowadzenie polityki cenowej i polityki sprzedaży w programie można realizować poprzez:

Możliwość zdefiniowania dla każdego towaru do 20 cen sprzedaży (netto i brutto), oraz prowadzenia cenników w walutach.

Możliwość odrębnego określenia domyślnych warunków sprzedaży dla każdego z kontrahentów.

Możliwość definiowania indywidualnych cen i upustów na dany towar lub rodzaj towaru dla konkretnego kontrahenta lub rodzaju kontrahenta.

Możliwość definiowania kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla towaru lub rodzaju towaru.

Możliwość przeprowadzenia zmiany cen dla grupy towarów oraz zmiany warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów.

Pomoc w naliczaniu cen nabycia oraz bieżących cen sprzedaży.