Rozliczenia finansowe > Należności i zobowiązania

Drukuj

Należności i zobowiązania

Mówiąc o pieniądzach, które nam się należą, używamy terminu „należności", o pieniądzach, które jesteśmy komuś winni – terminu „zobowiązania"; całość zaś – to rozrachunki. Rozrachunki pojawiają się w kartotece płatności w momencie wystawienia dokumentu handlowego (sprzedaży lub zakupu) z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiego dokumentu powoduje automatyczne powstanie nierozliczonej należności lub zobowiązania w kwocie, na jaką opiewa dokument. Możliwe jest również utworzenie dokumentu Należność lub Zobowiązanie dla zapisania w systemie rozliczeń nie powiązanych z operacjami handlowymi. Aby utworzyć taki dokument należy w oknie kartoteki płatności kliknąć przycisk Wpłata lub Wypłata, a następnie wybrać z rozwijanej listy określającej charakter dokumentu należność lub zobowiązanie.

 

Rozrachunki prezentowane są na liście w kartotece płatności kolorem ciemnoniebieskim, z wytłuszczonym numerem, kwoty zobowiązań są prezentowane ze znakiem ujemnym pismem podkreślonym.

Aby obejrzeć wszystkie dane opisujące rozrachunek, należy podwójnie kliknąć lewym przyciskiem myszy wybraną pozycję listy bądź po wybraniu (podświetleniu jej) nacisnąć klawisz Enter. Pojawi się wówczas okno prezentujące rozrachunek.