Gospodarka magazynowa > Wydawanie towarów z magazynu

Drukuj

Wydawanie towarów z magazynu

Wydanie towaru z magazynu realizowane jest w Handlu poprzez wystawienie odpowiedniego rozchodowego dokumentu magazynowego - może to być dokument WZ - Wydanie Zewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, bądź dowolne inne dokumenty pochodne utworzone przez użytkownika. Każdy wystawiony w danym magazynie rozchodowy dokument magazynowy powoduje zarejestrowanie w tym magazynie nowych wydań towarów.

Wydania towaru dotyczą zawsze konkretnych dostaw towarów, stąd każda pozycja towarowa rozchodowego dokumentu magazynowego generuje co najmniej jedno wydanie (gdy jest to wydanie tylko z jednej dostawy), choć oczywiście często będzie to więcej wydań – tyle, z ilu dostaw wydawany jest towar. Wystawienie dokumentu rozchodu magazynowego powoduje zmniejszenie zarówno ilości jak i wartości wydanych towarów w danym magazynie, zmniejszane są także odpowiednio stany bieżące (ilości i wartości) konkretnych dostaw z których zostały zrealizowane wydania.

 

O tym jaki towar, w jakiej ilości oraz z której dostawy będzie wydany z magazynu decyduje domyślna metoda rozliczania danego towaru, decyzję tę może także w trakcie wystawiania dokumentu podejmować użytkownik.

 

Rozliczanie wartości towarów w magazynie

Obliczanie wartości wydanego towaru

Rezerwacje towarów

Sposób wyboru dostaw do realizacji wydań