Gospodarka magazynowa > Przyjmowanie towarów do magazynu

Drukuj

Przyjmowanie towarów do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu realizowane jest poprzez wystawienie odpowiedniego przychodowego dokumentu magazynowego – może to być dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne), PW (przychód wewnętrzny), bądź dowolne inne dokumenty pochodne utworzone przez użytkownika. Każdy wystawiony w danym magazynie przychodowy dokument magazynowy powoduje zarejestrowanie w tym magazynie nowych dostaw towarów. Jedna pozycja towarowa przychodowego dokumentu magazynowego generuje jedną dostawę.

 

Dostawa opisywana jest przez swoją datę (data operacji magazynowej z dokumentu przychodu), nazwę, kod przyjmowanego towaru, ilość towaru w dostawie i jego wartość. Domyślnie nazwą dostawy jest numer wprowadzającego ją dokumentu przychodowego, ale podczas wystawiania dokumentu można nadać każdej dostawie wybraną przez siebie nazwę. Zarejestrowana dostawa zwiększa stan ilościowy oraz wartościowy danego towaru w magazynie. Wszystkie dostawy danego towaru można obejrzeć w oknie Historia dostaw towaru (okno towaru - Zestawienia).