Gospodarka magazynowa > Kontrola stanów magazynowych

Drukuj

Kontrola stanów magazynowych

Podstawą do decyzji o zakupie konkretnego towaru jest analiza stanu magazynowego, oraz danych o jego planowanej i nie zrealizowanej sprzedaży.

 

Poniżej opisano zestawienia i polecenia dostępne w kartotece towarów.

Wykonaj raport

Polecenie uruchamiające wybrany przez użytkownika raport. W oknie Wydruki można wybrać jeden z dostępnych raportów. Są to: Cennik towarów dla kontrahenta, także w formacie RTF  

Drukuje cennik z uwzględnieniem typu i rodzaju cen oraz upustów zdefiniowanych dla wybranego kontrahenta.

Lista towarów  

Drukuje listę towarów w układzie domyślnym.

Lista towarów z wyborem kolumn  

Drukuje listę towarów z możliwością wyboru danych umieszczanych na wydruku. Można tu wybrać różne jednostki miary m.in. jednostkę domyślną oraz dla Intrastatu.  

Wydruk etykiet  

Drukuje etykiety towarów, zawierające nazwę, cenę oraz jednostkę miary.

Sprzedaż towarów za okres

Prezentuje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość oraz koszt, netto, brutto lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika.

Zakup towarów za okres

Prezentuje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość oraz koszt netto, brutto lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika.

Obroty magazynowe za okres

Prezentuje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), podaje nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – nazwę, przychód (ilość, wartość), rozchód (ilość, wartość).

Stany magazynowe towarów na dzień

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, ilość, rezerwacje, wartość, wartość w cenach sprzedaży.

Bieżące stany i rezerwacje towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, stan handlowy, rezerwacje automatyczne, rezerwacje ręczne oraz stan całkowity.

Stany i obroty magazynowe towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan początkowy, przychód, rozchód oraz stan końcowy.

Przekroczone stany minimalne towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan minimalny, stan handlowy i niedobór handlowy oraz stan całkowity i niedobór całkowity.

Przekroczone stany maksymalne towarów

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, stan minimalny, stan handlowy i nadmiar handlowy oraz stan całkowity i nadmiar całkowity.

Towary zalegające w magazynach

Zestawienie to zestawia wszystkie dostawy towarów sprzed podanej daty. Prezentuje ono dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, dla każdej dostawy - kod i nazwę towaru, datę dostawy, nazwę magazynu i nazwę dostawy oraz ilość i wartość towaru. Z okna zestawienia można przejść do okna towaru oraz do okna dokumentu PZ wprowadzającego dany towar do magazynu.

Niezrealizowana sprzedaż

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, ilość ogółem i ilość do realizacji.

Niezrealizowany zakup

Zestawienie podaje dane Firmy (nazwa, adres, NIP), nazwę zestawienia, datę której dotyczy zestawienie, a dla każdego towaru – kod, nazwę, jednostkę miary, ilość ogółem i ilość do realizacji.